Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Informacja na temat zawieszenia zajęć

W związku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem i uwzględniając rekomendacje Prezydenta Miasta Lublin zawieszam od dnia 11 marca 2020 r. od godz. 12.00 zajęcia dydaktyczne w tut. Zespole Szkół – do odwołania.

Proszę na bieżąco śledzić komunikaty na stronie szkoły.

Ryszard Morawski

dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

im. St. Syroczyńskiego w Lublinie