Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

III miejsce Dominika Chlipalskiego w specjalności „technik pojazdów samochodowych” w Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Zarząd Główny w Warszawie zorganizował IX EDYCJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU o dyplom i nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik-Absolwent – rok szkolny 2014/2015.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów  potwierdzających kwalifikacje zawodowe z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. Konkurs jest adresowany do uczniów i absolwentów średnich szkół zawodowych, ponadgimnazjalnych i pomaturalnych o kierunku mechanicznym i kierunkach pokrewnych.

Absolwent klasy 4c Dominik Chlipalski uzyskał III miejsce w specjalności technik pojazdów samochodowych.