Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

II miejsce Tomasza Wójtowicza w eliminacjach powiatowych XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 28 marca 2019 r.w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie odbyły się eliminacje powiatowe XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Nasz uczeń – Tomasz Wójtowicz z klasy 3c zajął II miejsce w grupie wiekowej szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne

Uczestnicy startujący w 3 kategoriach wiekowych obejmujących: szkołę podstawową, gimnazjum oraz szkołę ponadgimnazjalną zmagania rozpoczną od etapu gminnego, który często poprzedzają eliminacje rejonowe ze względu na duże zainteresowanie. Najlepsi w swoich kategoriach w gminie będą startować na etapie powiatowym, zaś ich zwycięscy wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich, które wyłonią po 2 osoby z każdej grupy, które zostaną zaproszone na eliminacje centralne. W pierwszej części konkursu uczestnicy piszą test zaznaczając odpowiednią odpowiedź. Tematyką jest szeroko pojęte ratownictwo i pożarnictwo. Uczestnicy z największą liczbą punktów po części pisemnej w części ustnej odpowiadają na przygotowane pytania, oraz mogą zostać poproszeni o wykonanie jakiegoś zadania praktycznego.
Organizatorem turnieju w Lublinie było Starostwo Powiatowe w Lublinie, Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Lublinie oraz Komenda Miejska PSP w Lublinie. Do eliminacji na szczeblu powiatowym OTWP zakwalifikowało się łącznie 19 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lubelskiego.

Więcej informacji

Leave Comment