Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

II etap XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniu 25 kwietnia 2019 roku odbył się II etap XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zorganizowany w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II przez Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA.

Civitas Christiana to ogólnopolska organizacja formacyjno-edukacyjna przygotowująca katolików świeckich do realizowania misji Kościoła w łączności z Jego pasterzami w świetle wartości i zasad Katolickiej Nauki Społecznej oraz współtworząca ład etyczno-społeczny w naszej Ojczyźnie.

Młodzież szkół średnich z całej diecezji lubelskiej przez kilka godzin uczestniczyła w programie zaproponowanym i przygotowanym przez Stowarzyszenie w łączności z władzami Wydziału Teologicznego KUL JPII (czyli test wiedzy biblijnej – Księga Wyjścia i List św. Pawła do Rzymian, dyskusja otwarta, wspólna Eucharystia, obiad). Zmaganiom intelektualnym towarzyszył zdrowy duch współzawodnictwa.

W II etapie OKWB i całym wydarzeniu wziął udział uczeń klasy 3e Technikum Samochodowego Rafał Źrubek, pod kierunkiem p. Magdaleny Kołtyś, który godnie i zaangażowaniem reprezentował naszą Szkołę otrzymując pamiątkowy dyplom i podarunek przygotowany przez Organizatorów.

Wszystkim chętnym uczniom, którzy chcieliby spróbować swoich sił w przyszłej edycji Konkursu serdecznie zapraszamy w kolejnym roku szkolno-katechetycznym.

Oprac. Magdalena Kołtyś

Leave Comment