Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

II etap (diecezjalny) XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 jest skoncentrowany na problematyce Eucharystii. Temat roku 2020/2021 brzmi „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, a mottem jest cytat zaczerpnięty z Ewangelii Janowej: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32). W tej Ewangelii Jezus został ukazany, jako Syn posłany przez Ojca, który w mocy Ducha Świętego objawia ludzkości miłość Boga. Największym wyrazem tej miłości jest dar z nieba – Eucharystia, która staje się pokarmem na życie wieczne. Lektura Księgi Ezechiela oraz Ewangelii według św. Jana stanowiła trzon dwu pierwszych etapów konkursu, w których to udział wzięli uczniowie naszej Szkoły:
Jakub Jarosz (klasa 3C), Bartosz Pawelec (klasa 3C) oraz Dawid Zdunek (klasa 3C).

W dniu 21 kwietnia br. na platformie on-line odbył się II etap (diecezjalny) XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Mimo iż zdobyliśmy wymagane punkty, aby zakwalifikować się do ścisłego FINAŁU, to jednak wg regulaminu, w grupie docelowej znalazło miejsce jedynie grono 7 osób z diecezji – z najwyższą liczbą punktów.

Dla naszych uczniów  – mimo braku finału –  było to niewątpliwie wspaniałe doświadczenie. Wszystkim uczestnikom XXV OKWB  – S E R D E C Z N I E G R A T U L U J E M Y!!!

 Magdalena Kołtyś