Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

I sesja Młodzieżowej Rady Miasta kadencja 2023-2024

Młodzieżowa Rada Miasta XVIII kadencji (2023-2024) składa się z 46 przedstawicieli i ma charakter opiniotwórczo-doradczy. Rada jest przedstawicielstwem młodzieży – uczniów szkół ponadpodstawowych Lublina.  przedstawicielem Naszej Szkoły w Młodzieżowa Rada Miasta XVIII kadencji jest Bartłomiej Socha.

I Sesja XVIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin odbyła się 8 listopada. Tego dnia odbyło się oficjalne ślubowanie nowo wybranych Radnych.