Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Humanistyki w Samochodówce cd… – „Dogonić chęci!”

Styczeń w Samochodówce zakończyliśmy wykładem prof. Adama Fitasa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na temat: „Jak interpretować utwór poetycki?”. Uczniowie klas czwartych mieli możliwość przejść interpretację tekstu krok po kroku i zmierzyć się z wierszami Wyspiańskiego i Herberta. Teraz matura z języka polskiego jest już na wyciągnięcie ręki, wystarczy dogonić chęci 😊

Spotkanie z Panem Profesorem zostało zorganizowane w ramach projektu „Książka z plecaka”. Dziękujemy prof. Lechowi Giemzie z Instytutu Filologii Polskiej KUL za pomoc!

ps. Warto podkreślić, że to kolejne spotkanie w ramach rozwoju edukacji polonistycznej w naszej szkole. W listopadzie uczestniczyliśmy w wykładzie prof. Lecha Giemzy na KUL-u, a także w spotkaniu z alpinistami i himalaistami Piotrem Tomalą i Rafałem Fronią, którzy opowiedzieli o pobycie „Osiem tysięcy metrów ponad marzeniami”, czyli zimowej wyprawie na K2 i nie tylko 😊

Marta Fronczek