Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Humanistyka w Samochodówce

W ramach przygotowań maturalnych uczniowie klasy 4B i 4E brali udział w warsztatach polonistycznych „Którędy do matury?”. 29 października stawili się w Kazimierzu Dolnym w Domu Pracy Twórczej KUL chętni do współpracy i wymiany myśli z uczniami ze szkół w Bełżycach i Krasnobrodzie. Powtórki dotyczyły pisania wstępu, formułowania tezy i argumentów w rozprawce, tworzenia streszczenia, a także przygotowania się do matury ustnej z języka polskiego. Honorowy patronat nad warsztatami sprawował dr hab. Lech Giemza z Instytutu Filologii Polskiej KUL.