Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

pedagog szkolny: mgr Iwona Blicharz

biblioteka szkolna: mgr Małgorzata Kozak, mgr Izabella Mróz, mgr Lidia Szymańska

przedmioty ogólnokształcące:

biologia: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

chemia: mgr Agnieszka Matysiewicz, mgr Grażyna Łukasik-Okoń

fizyka: mgr Monika Kulisz, mgr Waldemar Niezabitowski

geografia: mgr Teresa Rymarz

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr inż. Jan Ustymiuk

historia: mgr Małgorzata Goławska, mgr Bożena Caboń-Błaszczak

historia i społeczeństwo: mgr Małgorzata Goławska, mgr Bożena Caboń-Błaszczak

informatyka: mgr Tomasz Rudkowski, mgr inż. Justyna Stolarek

język polski: mgr Anna Ausz, mgr Ewa Kępa, mgr Łukasz Maciąg

język angielski: mgr Tomasz Fałkowski, mgr Katarzyna Kozak, mgr Agnieszka Piasecka-Jóźwiak, mgr Justyna Ujma

język angielski zawodowy: mgr Tomasz Fałkowski, mgr Katarzyna Kozak, mgr Justyna Ujma

język niemiecki: mgr Agnieszka Bronikowska, mgr Monika Mazur

matematyka: mgr Iwona Blicharz, mgr Anna Krzyżanowska, mgr Agnieszka Matysiewicz, mgr Ewa Młynarczyk, mgr inż. Renata Włodarczyk, mgr Anna Winiarczyk

podstawy  przedsiębiorczości: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

religia: mgr Artur Cierkot, mgr Magdalena Kołtyś

wiedza o kulturze: mgr Anna Ausz

wiedza o społeczeństwie: mgr Bożena Caboń-Błaszczak, mgr Małgorzata Szwedo

wychowanie fizyczne: mgr Zbigniew Bartkiewicz, mgr Paweł Dmitruk,  mgr Mirosław Staniec, mgr Jarosław Popławski, mgr Anna Trojanowska

wychowanie do życia w rodzinie: mgr inż. Mirosława Włodarczyk

przedmioty zawodowe:

bezpieczeństwo pracy: mgr inż. Jan Ustymiuk

budowa i naprawa pojazdów samochodowych: mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Robert Śmiech

budowa pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Krzysztof Szymanek, inż. Robert Śmiech, mgr inż. Jacek Warakomski

elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych: mgr inż. Mirosław Krakowiak, mgr inż. Zbigniew Niedziela, mgr inż. Karol Mróz, mgr inż. Jacek Warakomski

nauka jazdy: mgr Marcin Żyszkiewicz, mgr Marek Branica

organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym: mgr inż. Robert Śmiech

podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych: mgr inż. Jerzy Banaszczuk, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Ryszard Morawski, mgr inż. Jacek Warakomski, mgr inż. Robert Śmiech

podstawy konstrukcji maszyn: mgr inż. Andrzej Bartkowicz, mgr inż. Waldemar Fijołek, mgr inż. Renata Włodarczyk

pracownia obsługi pojazdów samochodowych: mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Krzysztof Szymanek, mgr inż. Jan Treszczotka, mgr inż. Kazimierz Woźniak

pracownia rysunku technicznego: mgr inż. Mirosław Bartos, mgr inż Waldemar Fijołek

pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych: mgr inż. Arkadiusz Borowiec, mgr inż. Artur Podolski, mgr inż. Kazimierz Woźniak

pracownia elektrotechniki i elektroniki pojazdów samochodowych: mgr inż. Mirosław Krakowiak, mgr inż. Zbigniew Niedziela, mgr inż. Karol Mróz

przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami: mgr Marcin Żyszkiewicz

silniki pojazdów samochodowych: mgr inż. Jan Treszczotka

praktyczna nauka zawodu:

biuro obsługi klienta: mgr Sławomir Daniel, mgr inż. Sławomir Skiba

naprawa samochodów:  mgr Marek Branica, mgr inż. Artur Dyszewski, Andrzej Jaszuk, mgr. inż. Mariusz Kamiński, mgr inż. Arkadiusz Kozak, mgr inż. Wojciech Kubaszewski, mgr Marek Lipoński, mgr inż. Paweł Szabała, mgr inż. Robert Wójcik, mgr inż. Zbigniew Zagdański

naprawa samochodów (Renault CARRARA):  mgr inż. Zbigniew Zagdański

naprawa samochodów (Expak Sp. z o.o. Lublin – auto serwis):  mgr inż. Robert Wójcik

naprawa samochodów (Subaru Lublin TECHNOTOP):  Wojciech Kubaszewski

obróbka ręczna: mgr inż. Janusz Borys, mgr inż. Artur Dyszewski, mgr inż. Jarosław Fiut, mgr Tomasz Winiarski, mgr Grzegorz Zarzyka

obróbka plastyczna: mgr Tomasz Winiarski

obróbka mechaniczna: inż Zbigniew Komar

              pracownia innowacji motoryzacyjnych: mgr inż. Artur Dyszewski, mgr inż. Paweł Szabała, mgr Tomasz Winiarski, mgr inż. Robert Wójcik

stacja kontroli pojazdów: mgr inż. Arkadiusz Kozak, mgr inż. Roman Kowalczyk, Wojciech Kubaszewski