Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Festyn Dzielnicy Wieniawa

6 czerwca 2018, jak i w roku ubiegłym, współpracując z Radą Dzielnicy „Wieniawa”, nasza szkoła brała udział w Festynie Rodzinnym, nad którym patronat honorowy sprawował Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Spotkanie przeznaczone było dla dzieci i rodzin naszego osiedla i odbywało się pod hasłem 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Wśród atrakcji nie zabrakło konkursów, słodkich poczęstunków oraz nagród dla dzieci, ale także dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Popularyzacji Kultury Antycznej „Hellas et Roma” można było zobaczyć pokaz uzbrojenia średniowiecznego rycerstwa polskiego, pokaz gladiatorów rzymskich, musztry legionów rzymskich, wojowników oraz inscenizację walk. Dzieci i rodzice próbowali smaków antycznej kuchni, poznawali historie pisma, sztuki zdobienia.

Na scenie zaś przez większą część festynu prezentowały się poszczególne szkoły z okolicy. Naszą szkołę reprezentował wicedyrektor Karol Mróz oraz pedagog Iwona Blicharz, a nad występem naszych uczniów czuwała p. Anna Mazur. Udostępniliśmy model działania samochodu, który był z zainteresowaniem oglądany zarówno przez starszych, jak i dzieci, a na scenie nasi uczniowie, tworząc zgrany zespół, zaprezentowali utwory muzyczne grając na żywo „Whisky, moja żono” oraz „Teksański”. W występie brali udział: Błędkowski Dawid 3a – gitara prowadząca, Suszek Norbert 3a – gitara rytmiczna, Palczewski Hubert 2c – wokal. Dziękujemy za reprezentowanie naszej szkoły.