Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Festiwal „Miasto poezji 2019” w Samochodówce

Nasza szkoła stała się w dniach 24-26 maja 2019 roku „Mieszkaniem Poezji”, do którego zaprosili gospodarze –  Panie polonistki Anna Ausz, Marta Fronczek oraz Ewa Kępa. Na lekcji zaprezentowano audycję, przygotowaną pod kierunkiem Pani Anny Ausz, a na przerwach uczniowie wysłuchali utworów recytowanych przez uczniów z klas 2c i 3b. Audycję nagrali uczniowie z klasy 1c, przy wsparciu Pana Waldemara Niezabitowskiego. Zostały również przeprowadzone specjalne lekcje poezji. Młodzież klas trzecich zaangażowała się w tworzenie plakatów inspirowanych poezją impresjonistów. Efekty ich pracy zostały zaprezentowane w formie szkolnej wystawy. Były to działania podjęte w ramach kolejnej edycji  festiwalu „Miasto Poezji”. Na program festiwalu złożyły się różnorodne formy obecności słów w „eterze miasta”, wśród nich – między innymi – wiersze i krótkie audycje o poezji emitowane w lubelskich rozgłośniach radiowych i szkolnych radiowęzłach, „audycje” realizowane na żywo w przestrzeni Lublina (czytanie wierszy i rozmowy z poetami w ważnych punktach miasta), fraszki Jana Kochanowskiego emitowane w komunikacji miejskiej czy emisja wierszy w lubelskich centrach handlowych.
Warto słuchać wierszy, warto wsłuchiwać się w to, co mają nam do powiedzenia.

 AA

Leave Comment