Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020

W ramach trwającego w dniach 9-13 listopada 2020 r. „Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020” w naszym Zespole Szkół realizowany jest program Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”.

Włączając się w realizację tego projektu prowadzone są zdalne lekcje, w trakcie których młodzież wykorzystuje poznane wcześniej zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy do zaprojektowania określonych stanowisk/miejsc pracy,  związanych ze zdobywanymi przez nich zawodami: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, z zachowaniem wszelkich koniecznych i wymaganych przepisami prawa warunków bezpieczeństwa.

Młodzież w ten sposób systematyzuje swoją wiedzę zawodową i podnosi świadomość dotyczącą zagrożeń zawodowych występujących w środowisku ich przyszłej pracy.

Niniejsze działania mają również na celu  popularyzację zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

Elementem programu „Kultura Bezpieczeństwa” jest konkurs przeznaczony dla uczniów”Poznaj swoje prawa w pracy”. Etap szkolny został przeprowadzony w październiku 2020 r. i wyłonił dwoje reprezentantów naszego Zespołu Szkół z najwyższym wynikiem do udziału w etapie regionalnym.