Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Etap szkolny: 27  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

W dniach 8 – 9 marca 2023 r. odbył się etap szkolny 27  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana„.

Zakres tematyczny to: List do Hebrajczyków i Księga Powtórzonego Prawa.

Do udziału w konkursie z naszej szkoły zgłosiło się 33 uczniów reprezentujących Technikum Samochodowe i Branżową Szkołę Samochodową I stopnia. Uczniowie w formie pisemnej online rozwiązywali test, sprawdzając znajomość ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu

Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się zgodnie z regulaminem trzech uczniów naszej szkoły:

  1. Radzisław Mateusz kl. 4cp
  2. Wośko Marcin kl. 2b
  3. Stawnicki Wojciech kl. 2a

SERDECZNIE  GRATULUJEMY !!!

katecheci