Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

18 grudnia 2018 roku odbył się etap regionalny konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy” organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy. W konkursie wzięli udział laureaci etapów szkolnych ze szkół województwa lubelskiego. Trzech laureatów konkursu będzie reprezentować województwo lubelskie podczas centralnego etapu konkursu w Warszawie.

Reprezentantami Naszej Szkoły na etapie regionalnym byli  Patrycja Lewczyk i Piotr Lisiak, a opiekunem ich był Pan Jan Ustymiuk.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.