Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Etap regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

grafika logo kultura bezpieczeństwa15 marca 2022 r. uczennice naszej szkoły Patrycja Lewczyk i Natalia Żarnowska wzięły udział w etapie regionalnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, który jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Tegoroczną  IX edycję objął honorowym patronatem Minister Edukacji i Nauki

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. Jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności.