Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 30.04.2020 r.

Zalewanie posadzki w nowej Stacji Kontroli Pojazdów