Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 29.06.2018 r.

budynek coraz bardziej widoczny 🙂