Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 27.08.2018 r.

a po wakacjach na budowie … 🙂