Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy 25.06.2018 r.

Wakacje, a budowa trwa 🙂