Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 25.05.2018 r.

Dalszy ciąg prac ziemnych. Planowanie terenu pod wykopy fundamentów.