Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 21.02.2020 r.

Tym razem „zwiedzamy” budowę od środka….