Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 20.04.2018 r.

Dostawa na budowę 🙂