Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 18.02.2020 r.

Mimo zimy w kalendarzu budowa trwa — ocieplanie budynku 🙂