Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 12.02.2018 r.

12.02.2018 r. pierwszy dzień po feriach zimowych. Od razu można zauważyć zmiany-brak drzew, teren budowy ogrodzony i jak widać jakieś ostatnie prace pomiarowe geodezyjne.