Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 07.05.2018 r.

Mury zaczynają się piąć w górę …:)