Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 06.04.2020 r.

Zajęcia w szkole zdalne, a budowa trwa…:)