Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

dziennik budowy – 05.07.2018 r.

coraz wyraźniej widać budynek, nowe dostawy cegły 🙂