Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Dzień Papieski w Samochodówce

W tym roku obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. Tematyka tego dnia opiera się na dwóch rocznicach z życia Św. Jana Pawła II tj. 60 rocznica sakry Biskupiej i 40 rocznica wyboru na stolicę Piotrową – 16.10.1878 r; a także setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

Tematyka tegorocznego Dnia Papieskiego została zaczerpnięta z dramatu Karola Wojtyły pod tym samym tytułem, a także książki zawierającej osobiste wspomnienia i przemyślenia Wojtyły pt: „Wstańcie i chodźmy!”.

Tematyka Dnia Papieskiego przypomina nam, że Bóg potęguje swoje imię Ojciec troszcząc się o nasze zbawienie. W modlitwie Pańskiej zwracamy się do Boga Ojcze nasz – Bóg jest Ojcem nas wszystkich. Abba Ojcze – Tatusiu, to wezwanie dla nas, by dobrze przeżywać tajemnicę Ojcostwa zawierzyć swoje życie Bogu i właściwie przygotować się do roli ojca.

Św. Jan Paweł mówiąc o Ojczyźnie wskazywał, że jest to nasza Matka. W książce „Pamięć i tożsamość” pisał: Ojczyzna poniekąd  to samo co Ojcowizn, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach”.

W naszej szkole Dzień Papieski uczciliśmy przez okolicznościowy blejtram na skrzydle A i B wykonanym przez uczniów z klasy Ic, a także audycję przygotowaną przez uczniów z kl.III a, która została wyemitowana przez radiowęzeł właśnie w 40 rocznicę wyboru 16.10.2018 r. Dekoracja  i audycja została przygotowana pod kierunkiem Pani Grażyny Flis, radiowęzeł Pan Waldemar Niezabitowski.

Grażyna Flis