Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 12.10.2018 w Zespole Szkół Samochodowych uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej.

Akademię rozpoczęto śpiewem Gaude Mater Polonia. Uroczystość oficjalnie rozpoczął Pan Dyrektor mgr inż. Ryszard Morawski  witając wszystkich przybyłych uczniów, nauczycieli, nauczycieli emerytów, pracowników administracji szkolnej, oraz rodziców. Złożył wszystkim życzenia pomyślności  w życiu osobistym, pracy zawodowej i w nauce. Prowadzący uroczystość, uczeń klasy 3b Łukasz Klimek przedstawił historię Komisji Edukacji Narodowej i zaprosił Pana Dyrektora do wręczenia nagród nauczycielom, pracownikom administracji i uczniom.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrał Mateusz Ślepaczuk  z klasy 2a – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. W imieniu Rady Rodziców przemawiała jej przewodnicząca pani Danuta Wierzbicka. Oboje składali życzenia nauczycielom i uczniom, wręczyli Dyrekcji szkoły wiązanki kwiatów.

Odśpiewano pieśń Święta Miłości Kochanej Ojczyzny i prowadzący zaprosił uczestników Akademii na montaż poetycki w wykonaniu uczniów klasy 3b: Wardy Rafała, Weskidy Damiana, Tatary Sebastiana i Nagajka Konrada oraz klasy 4c: Chylińskiego Karola, Jankowskiego Piotra, Tychmanowicza Michała i Jasińskiego Bartka.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor podziękował wykonawcom i uczestnikom za udział i uwagę oraz zaprosił wszystkich nauczycieli, emerytów i pracowników administracji na krótkie spotkanie przy herbacie.

Tomasz Fałkowski