Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

„DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ” – rekolekcje w Samochodówce

W dniach 26-28.II.2018 społeczność ZSS uczestniczyła w rekolekcjach szkolnych okresu wielkopostnego pod hasłem: „DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ – Duch Święty działa jak chce, kiedy chce i gdzie chce”. Tematem duszpasterskim bieżącego roku są słowa: ” Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dlatego przez trzy dni rekolekcji zgłębialiśmy Osobę, dary Ducha Świętego, a także misję do jakiej nas posyła, czyli  MIŁOŚĆ Boga i innych ludzi, których spotkamy na swojej drodze, a także oparcie swojego życia na Chrystusie jako jedynym Panu.

W przeżywaniu rekolekcji pomagali nam:

  • Rekolekcjonista Sebastian Mandrysz – doktorant KUL Jana Pawła II;
  • Tomasz Kabis – iluzjonista, finalista programu Mam talent;
  • Alumni Seminarium Duchownego Księży Marianów z Brazylii i Białorusi;
  • Teresa Kmieć – oprawa muzyczna, świadectwo;
  • wspólnota Kościoła Domowego ze Świdnika – oprawa muzyczna Mszy Św. i uwielbienie wieczorem, w drugi dzień rekolekcji w kaplicy przy parafii Bł. Bp. Władysława Gorala;

Był to dla nas niezwykły czas spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, czas refleksji, modlitwy, sakramentu pokuty, Mszy Świętej, świadectwa.

Tak np. Tomasz Kabis mówił o swojej drodze życia, wyborach, realizacji pasji związanej z iluzją, budowaniu życia na Chrystusie i odważnym przyznawaniem się do Niego. Mogliśmy zobaczyć także sztuczki iluzjonistyczne w jego wykonaniu. Wysłuchaliśmy świadectwa Teresy Kmieć siostry zamordowanej w ubiegłym roku Halinki Kmieć, która zginęła w Boliwii, podczas pracy na misji. Mówiła o siostrze jej życiu i pasjach, sensie wyboru Chrystusa – Anioły są wśród nas, przemawiają do nas, robią swoje i odchodzą (nie umierają), pozostawiając po sobie ślad, po którym powinniśmy zmierzać, aby tak było trzeba o ich służbie, jakiej się poświecili tu na ziemi, pamiętać i starać się naśladować ich poczynania.

Ks. Rekolekcjonista otworzył nas na nowo na Ducha Świętego, by działał w naszym życiu przez dary, które przyjęliśmy podczas sakramentu bierzmowania.

Grażyna Flis