Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Dawid Kawerski laureatem XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Herbertowskiego w kategorii filmowej

Dawid Kawerski, uczeń klasy 4c technikum, zdobył I miejsce, w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Herbertowskim, w kategorii filmowej. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 22 marca br. w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, odebrał zasłużoną nagrodę za swój film pt. Słowo. Atmosfera tej uroczystości była bardzo podniosła. Uczestniczyło w niej wielu honorowych gości. Festiwal ma zasięg ogólnopolski, odbywa się pod patronatem Katarzyny Herbert, żony poety.

Na pytanie o udział w konkursie, młody filmowiec odpowiedział:
W przygotowanie filmu włożyłem dużo pracy. Bardzo zależało mi na przedstawieniu twórczości Herberta, który miał duży wkład w naszą kulturę literacką. Starałem się opisać życie i twórczość poety jego własnymi wierszami. Chciałem pokazać, co mógł odczuwać pisząc poszczególne wersy swoich dzieł.”

Dawid zapowiedział, że zdobyte I miejsce zmotywowało go do podejmowania kolejnych wyzwań w filmowych konkursach. 

Ewa Kępa