Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

„Chwała Bohaterom”… Pamiętamy 1939-2019

„Pamięć i Przestroga” … pod takim hasłem, jako Naród, przeżywaliśmy 80-rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Delegacja z naszej Szkoły w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego upamiętniła dzień 1 września 1939 roku odwiedzając lubelskie pomniki – miejsca pamięci bohaterskiej walki o wolność.

Złożone kwiaty to nasz wyraz pamięci i wdzięczności.

oprac. Magdalena Kołtyś

Leave Comment