Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Boże Narodzenie w Samochodówce

NARODZONY W BETLEJEM – NARODZONY W NASZYCH SERCACH

W miesiącu październiku bieżącego roku przeżywaliśmy ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, miał przyczynić się do pogłębienia świadomości misji Kościoła i osobistej wiary. Idea Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego była prosta i zarazem globalna – na nowo odkryć Chrystusa i nieść go braciom. Bowiem chrześcijańska miłość i odpowiedzialność ma zawsze czynić świat lepszym miejscem dla wszystkich jego mieszkańców.

Trwając w duchu październikowych refleksji, przeżywszy w skupieniu czas Adwentu, pochylamy się dziś nad tajemnicą Wcielenia. Bóg staje się człowiekiem, by być bliżej nas i jednocześnie zaprasza do budowania relacji z Nim.

„Boże Narodzenie jest radością, bo widzimy i jesteśmy nareszcie pewni, że Bóg jest dobrem, życiem, prawdą człowieka i zniża się aż do poziomu człowieka, by  go do siebie wywyższyć: Bóg staje się tak bliski, że można Go zobaczyć i dotknąć” – Benedykt XVI

Pięć kontynentów, mozaika krajów i narodów, wielość języków, bogactwo kultur i tradycji, ale zawsze i wszędzie ten sam człowiek – potrzebujący miłości, potrzebujący Chrystusa  i oczekujący Go. Franciszek Ksawery, Teresa od Dzieciątka Jezus, Maria Teresa Ledóchowska,  Paulina Jaricot… Na przykładzie kilku świętych, błogosławionych i wiernych Sług Bożych staraliśmy się ukazać  piękno narodzin Boga w człowieku, bowiem każde zaproszenie Jezusa do serca jest małym osobistym Bożym Narodzeniem, które wyrażone przez wiarę przekłada się na konkretne działanie i zaangażowanie.

Specjalne podziękowania kierujemy na ręce uczniów z klas: 1a, 2c, 3d, 4a, którzy odpowiedzialni byli za przygotowanie części artystycznej, po której nastąpiło dzielenie się opłatkiem i dobrym słowem przy jednoczesnym kolędowaniu.

Oprac. Magdalena Kołtyś