Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

BohaterON – włącz historię! – podsumowanie realizacji akcji

W roku szkolnym 2021/2022 Nasza Szkoła włączyła się w akcję BohaterON – włącz historię! – to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Koordynator programu – Pani Małgorzata Goławska zaangażowała 103 uczniów – przeprowadziła lekcje historii na temat powstania warszawskiego na podstawie otrzymanego z projektu pakietu materiałów edukacyjnych. Materiał edukacyjny dla szkół ponadpodstawowych był ciekawy i wzbudził zainteresowanie wśród uczniów.