Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Bierzemy udział w projekcie edukacyjnym MEiN „Poznaj Polskę”!

„W piątek, 27 sierpnia minister Przemysław Czarnek podpisał komunikat o ustanowieniu nowego przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”. W ramach tego projektu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Nabór wniosków rusza 6 września. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Polski Ład”. Dodatkowo szef MEiN skierował list do dyrektorów szkół i nauczycieli, w którym zachęcił do uczestnictwa w programie”.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest wsparcie nauczycieli oraz wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Program to sposób na poznanie naszego dziedzictwa narodowego i kulturowego oraz popularyzację osiągnięć polskiej nauki.

6 października 2021 Ministerstwo zaakceptowało pozytywnie (lista nr 5)  dwa nasze wnioski o dofinansowanie dwóch wycieczek trzydniowych dla Technikum Samochodowego i Branżowej Szkoły Samochodowej I stopnia. Łączna kwota dofinansowania: 25 892 PLN.

W październiku i w listopadzie 2021 r. 90 uczniów, wyróżniających się w nauce i pracy społecznej w szkole, wyjedzie na wycieczki na Podkarpacie i w Góry Świętokrzyskie.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske