Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Audycja z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

Święta Bożego Narodzenia, skłaniają do refleksji nad historycznym i  zbawczym wydarzeniem, przyjścia na świat Syna Bożego. Objawiło ono nieskończoną miłość Boga ku ludziom, wpisując się w dzieje zbawienia.
Pochylając się nad Tajemnicą Nocy Betlejemskiej, nie sposób nie dostrzec w niej przedziwnej wymowy – miłości, pokoju i solidarności ze wszystkimi, szczególnie zaś z tymi, którzy czują się osamotnieni, poniżeni, a może i wzgardzeni.

W dniu 17.12. 2021 r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia została przez radiowęzeł szkolny wyemitowana audycja. Była to okazja do wspólnego kolędowania w zespołach klasowych.

Boże Narodzenie to jak pisze papież Franciszek to „święto współczucia, czułości”, „jego piękno jest pokorne i pełne ludzkiego ciepła”, objawia się „w małych gestach konkretnej miłości” Piękno to, „nie jest alienujące, nie jest powierzchowne”. Przeciwnie, „powiększa serce, otwiera na bezinteresowność, na dar z siebie.

Śpiew kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły z klasy IIIcp i IIIb i Pana Jacka Warakomskiego wprowadził nas w nastrój świąteczny. A uczniowie z klasy Ib, i IIIa przekazali prawdy związane z Ewangelią o Bożym Narodzeniu i tradycjami tych pięknych radosnych i rodzinnych świąt. Na koniec były życzenia od Przewodniczącego Samorządu Szkolnego i Pana Dyrektora.

Audycję przygotowała Pani Grażyna Flis