Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Artyści z Samochodówki w Domu Pomocy Społecznej

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego zaprezentowali program artystyczny pt. Strofy o ojczyźnie w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w dniu 15 XI 2018 roku. Uczniom z klas: 1c, 2d, 4a towarzyszyły panie: Małgorzata Goławska i Ewa Kępa, które reżyserowały spektakl.

Montaż słowno – muzyczny o treści patriotycznej, przygotowany z okazji 100-lecia Niepodległości Polski, cieszył się dużym zainteresowaniem szkolnej publiczności. Podobne odczucia wzbudził także wśród pensjonariuszy i pracowników placówki. Słuchali z uwagą recytowanych utworów poetyckich, wspomnień o Józefie Piłsudskim, opisów bohaterstwa Polaków. Spektaklowi towarzyszyła muzyka, m.in. pieśni legionowe, Rota. Prezentacja multimedialna była uzupełnieniem patriotycznych treści, o których wspominali recytatorzy. Przypominała wydarzenia z historii Polski, widoczne na obrazach znanych malarzy i zdjęciach z I i II wojny światowej.

Spektakl poetycki bardzo podobał się publiczności. Na sali panowała podniosła atmosfera skupienia i zadumy. Na zakończenie programu, kiedy artyści zaczęli śpiewać hymn Polski, przyłączyli się do nich pensjonariusze. Była to szczególnie wzruszająca chwila.

Publiczność głośnymi oklaskami nagrodziła występujących uczniów. Pracownicy Domu Pomocy Społecznej podziękowali gościom za przybycie i zaprezentowanie programu artystycznego. Podkreślili, że spektakl bardzo się podobał publiczności. Był ważny dla pensjonariuszy, gdyż wielu z nich brało udział w walce o niepodległość Polski.