Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Akcja „Razem na Święta” już po raz kolejny! 

W grudniu 2020 r. kolejny raz dołączyliśmy do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”, której celem było okazanie wsparcia potrzebującym w ramach działającego w szkole wolontariatu.

„Razem na Święta” to akcja MEN, która zachęca uczniów i nauczycieli do niesienia pomocy innym, na budowaniu wspólnot i umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za drugą osobę. Ze względu na stan epidemii działania realizowane były w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.