Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

„A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”

22 grudnia 2017 r. społeczność Samochodówki przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia uczestniczyła w uroczystości poświęconej zadumie nad historycznym, a zarazem zbawczym wydarzeniem przyjścia na świat Syn Bożego. Pochylając się nad Tajemnicą Nocy Betlejemskiej, nie sposób nie dostrzec w niej przedziwnej wymowy – miłości, pokoju i solidarności ze wszystkimi, szczególnie zaś z tymi, którzy czują się osamotnieni, poniżeni, a może i wzgardzeni.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: ks. Proboszcz Mariusz Nakonieczny, emerytowani nauczyciele, grono pedagogiczne i uczniowie.

Uroczystość przygotowali uczniowie z klasy: 2e, 3b, 3c, 3e pod kierunkiem Pani Grażyny Flis i Magdaleny Kołtyś. Strona muzyczna uroczystości Pani Anna Mazur i Pan Jacek Warakomski wraz z uczniami z klasy 1a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4e. Nagłośnienie Pan Waldemar Niezabitowski i uczniowie z klasy: 2a i 3b. Multimedia Pan Mirosław Bartos. Zdjęcia Pani Justyna Stolarek.

Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię”. Niech Tajemnica Wcielenia Syna Bożego przepełni nas WIARĄ, NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ  prowadząc wraz z gwiazdą Betlejemska w NOWY 2018 ROK.

Grażyna Flis