Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

57 Pokazy z fizyki w Instytucie Fizyki UMCS

W dniu 22 września 2016 r. uczniowie klas2a, 2b, 2c, 2d, 2e wzięli udział w  „57 Pokazach z fizyki” organizowanych przez: Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

W programie pokazów:

  • Elektromagnetyzm (mgr Krzysztof Kiszczak, mgr Paweł Wnuk)
  • Ciecze (dr Bożena Zgardzińska, dr Zbigniew Surowiec)
  • Fizyka ludzkiego ciała (dr Andrzej Droździel, mgr Krzysztof Pyszniak)
  • Rezonanse (dr hab. Marcin Turek, dr Artur Wójtowicz)

Ideą „Pokazów z fizyki” jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych.