Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Wyjście klas 4a i 4b na Politechnikę Lubelską

W dniu 21 marca 2018 roku klasy 4a i 4b pod opieką p. Małgorzaty Goławskiej i p. Waldemara Niezabitowskiego  udały się na Politechnikę Lubelską na Dzień Otwarty uczelni. Tegoroczni maturzyści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną politechniki oraz przyjrzeć się pokazom laboratoryjnym zorganizowanym przez Wydział Mechaniczny uczelni.

M. Goławska