Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pożegnanie tegorocznych maturzystów

Pamięć serca nazywa się wdzięcznością.

                                                                        Phil Bosmans

29 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Samochodowych miała miejsce uroczystość pożegnania klas programowo najwyższych TS.

Tradycyjnie spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczęło się od wprowadzenia Sztandaru Szkoły oraz odśpiewania hymnu państwowego. Pan Dyrektor w swoim wystąpieniu podsumował czas spędzony przez absolwentów w murach „Samochodówki”- wyniki w nauce, zachowanie, szczególne osiągnięcia klas i zaangażowanie w życie szkolne. Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody, dyplomy. Ponadto wyróżniono osoby reprezentujące ZSS w Poczcie Sztandarowym.

Przemówienie przygotowane przez uczniów klas czwartych odczytał Damian Gańko z klasy 4A, w imieniu rodziców głos zabrała Pani Dorota Łukaszuk, która na ręce Dyrekcji, kierownictwa warsztatów, wychowawców i nauczycieli złożyła podziękowania za przekazywaną wiedzę i przygotowanie młodych ludzi do startu w dorosłość. Część oficjalna zakończyła się uroczystą nominacją reprezentantów Pocztu i przekazaniem Sztandaru klasom trzecim.

Wzruszający charakter miały spotkania uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych. Trudno uwierzyć, że niedawno rozpoczynaliśmy wspólną przygodę, jaką były cztery lata nauki w ZSS. Wypełniły je sukcesy i porażki, radości,  jak też smutki, ale można z przekonaniem stwierdzić, że był to czas wyjątkowy przeżywany z wyjątkowymi ludźmi.

Wszystkim absolwentom życzymy realizacji marzeń dotyczących życia zawodowego i osobistego, zaś w najbliższej perspektywie pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości.

K.D. (wychowawca wspaniałej i niezapomnianej klasy 4A)