Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Dyrektor Szkoły podziękował firmie Robert Bosch Sp. z o.o. za wieloletnią współpracę z ZSS

Dyrektor Szkoły mgr inż. Ryszard Morawski podziękował firmie Robert Bosch Sp. z o.o. za wieloletnią współpracę z ZSS. Przedstawiciele firmy prowadzili szkolenia, przekazywali nagrody rzeczowe dla uczniów, którzy brali udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły. Pan Dyrektor R. Morawski wyraził wdzięczność za wkład włożony w kształcenie zawodowe młodzieży, wręczył dyplomy i pamiątkowa tablicę Panu Maciejowi Bakalarczykowi i innym pracownikom firmy zaangażowanym we współpracę z Samochodówką.

Szkoła od wielu lat utrzymuje bardzo dobre relacje z w/w firmą. Te kontakty zaowocowały m.in specjalistycznymi szkoleniami technicznymi prowadzonymi dla uczniów i  nauczycieli. W ramach programu  „Młode Kadry” firma Robert Bosch udostępniła wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny i warsztatowy do nauki i obsługi dla uczniów Samochodówki.

Współpraca z firmami  InterCars SA i Robert Bosch sp z o.o. jest ważna dla szkoły, dlatego dyrekcja ZSS składa serdeczne podziękowania w/w firmom.