Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

26 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej ETAP SZKOLNY – 9,10 MARCA 2022

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej już po raz dwudziesty szósty zaprosił uczniów szkół ponadpodstawowych do rozpoczęcia przygody lub pogłębienia więzi z treścią zawartą na kartach Pisma Świętego.

Podobnie do lat poprzednich, etap szkolny OKWB 2022 został przeprowadzony z wykorzystaniem platformy konkurs.okwb.pl

Uczniom, którzy wzięli udział w Konkursie serdecznie DZIĘKUJEMY

Katecheci – Grażyna Flis i Magdalena Kołtyś