Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

11 Listopada – Poczet Sztandarowy Szkoły