Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Szkolenie dla nauczycieli inaugurujące kolejną edycję programu – „Kultura Bezpieczeństwa” edycja 2019/⁠2020

W dniu 11 października 2019 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli inaugurujące kolejną edycję programu – „Kultura Bezpieczeństwa” edycja 2019/⁠2020, realizowana przez Państwową Inspekcję Pracy w szkołach ponadpodstawowych.

O programie:

Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w środowisku dzieci i młodzieży

Cele programu:
  • edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych,
  • kształtowanie pożądanych postaw w zakresie bezpiecznych zachowań,
  • informowanie młodzieży o różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy.
  • podniesienie wśród młodzieży szkolnej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów,
  • popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.
Jak działa program?

Program jest realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy we współpracy z kuratoriami oświaty i zainteresowanymi szkołami ponadgimnazjalnymi, samorządami oraz partnerami społecznymi. Nauczyciele, którzy zgłaszają gotowość udziału w programie, objęci są szkoleniami Państwowej Inspekcji Pracy. Dyrekcje szkół oraz nauczyciele prowadzący lekcje w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” korzystają z możliwości wnioskowania o przeprowadzenie zajęć przez inspektorów pracy i innych pracowników PIP.