Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Przydział sal na zebrania i konsultacje z rodzicami – 21.11.2019 r.