Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XIV kadencji

W dniu 21 października 2019 roku odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XIV kadencji. W pierwszym spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin uczestniczył nasz przedstawiciel – Mateusz Ślepaczuk z klasy 3a wraz z opiekunem – p. Małgorzatą Goławską.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin jest reprezentacją uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych naszego miasta, do której przedstawiciele wybierani są  na roczną kadencję. Celem rady jest upowszechnianie idei samorządności wśród młodych ludzi, a także reprezentowanie spraw młodzieży wobec różnych instytucji. Rada ma kształtować  postawy demokratyczne i obywatelskie.

M.G