Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Oferta na profesjonalne szkolenia techniczne – obsługa serwisowa i konserwacyjna samochodów elektrycznych i hybrydowych

Firma ASMOT S. C. Irena i Kazimierz Anielak, Feliks Szabla przesłała ofertę szkoleń dla uczniów i nauczycieli:

„Jesteśmy firmą ASMOT S. C. Irena i Kazimierz Anielak, Feliks Szabla i wraz z firmą „Celtom” Wykurz Cecylia organizujemy w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach ww. informacji będziemy prowadzić profesjonalne szkolenia techniczne o innowacyjnej tematyce – obsługa serwisowa i konserwacyjna samochodów elektrycznych i hybrydowych szansą na rozwój edukacji w województwie lubelskim. Szkolenia będą cyklicznie realizowane w okresie od 24.10.2019 r. do 31.12.2020 r. i jest przewidywane miedzy innymi dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Szkolenie zawodowe kończące się uzyskaniem certyfikatu kompetencji zawodowej i uzyskaniem uprawnień do obsługi urządzeń do 1 kV. W  celu rekrutacji nauczyciel musi złożyć do biura projektu niezbędne dokumenty potrzebne do rekrutacji. Do projektu mogą również zgłaszać się uczniowie – termin realizacji projektu dla uczniów to okres ferii zimowych od 13 stycznia 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. Więcej informacji ww. sprawie udziela p. Karol Mróz.

Poniżej znajduje się wstępna informacja o pierwszym cyklu szkoleń z podanie informacji o czasie i szczegółowym programem szkoleń. W późniejszym terminie zostanie opracowany szczegółowy harmonogram z przypisaniem nauczyciela do odpowiednich dni szkoleniowych”

Zapraszamy do wzięcia udziału ww. działaniu.

Karol Mróz