Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Terminy stałych konsultacji nauczycieli z rodzicami            rok szkolny 2017/2018 semestr I – zmiana od 2.10.2017 r.

pn A–pokój nauczycielski A, pn B— pokój nauczycielski B, sg A–sala gimnastyczna A, sg B— sala gimnastyczna B, ps–pracownia samochodowa, PMiM – pracownia metrologii i miernictwa, PEiE – pracownia elektrotechniki i elektroniki

klasa Imię i Nazwisko poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1a Grażyna Gromek  10.15-11.00 pn A
1b Artur Podolski  11.15-12.00 pn A
1c Renata Włodarczyk  11.15-12.00 pn B
1d Agnieszka Piasecka-Jóźwiak  10.15-11.00 pn B
2a Zbigniew Bartkiewicz  11.15-12.00 sg A
2b Jan Treszczotka  11.15-12.00 pn A
2c Katarzyna Dziuba (zast. Justyna Stolarek)
2e Justyna Ujma  10.15-11.00 pn A
3a Ewa Młynarczyk  10.15-11.00 pnA
3b Bożena Caboń-Błaszczak  10.15-11.00 pnB
3c Anna Mazur  10.15-11.00 pnB
3e Katarzyna Kozak  10.15-11.00 pn A
4a Ewa Kępa  9.10-10.05 pn A
4b Małgorzata Goławska  8.25-9.10 pn A
 4c M. Jolanta Włodarczyk  12.10-12.55 pn A
 4e Waldemar Niezabitowski  12.10-12.45 pn A
1ab Jarosław Popławski  10.15-11.00 sgB
1bb Krzysztof Szymanek  12.10-13.00 pnB
2az Jan Ustymiuk  11.15-12.00 pn A
2bz Paweł Dmitruk  11.15-12.00 sgB
3az Anna Ausz  9.20-10.05 pnB
3bz Waldemar Fijołek  12.10-12.55 pnB
3cz Mirosław Staniec  11.15-12.00 sgB
Mirosław Bartos  14.40-15.30 pn A
Iwona Blicharz  zgodnie z godzinami pracy pedagoga
Arkadiusz Borowiec  11.15-12.00 ps
Tomasz Fałkowski  13.05-13.50 pn A
Grażyna Flis  10.15-11.00 pn A
Zbigniew Gołębiowski  13.00-17.00 PMiM
Mirosław Krakowiak  9.20-10.00 PEiE
Magdalena Kołtyś  11.15-12.00 pn B
Zbigniew Niedziela  10.15-11.00 pn A
Teresa Rymarz  10.15-11.00 pnB
Justyna Stolarek  11.15-12.00 pnA
Kazimierz Woźniak  11.00-12.00 ps
Teresa Zielińska  10.15-11.00 pnB
Marcin Żyszkiewicz  12.10-12.55 pnB
Małgorzata Żyśko  11.15-12.00 pn A