Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

Terminy stałych konsultacji nauczycieli z rodzicami            rok szkolny 2017/2018 semestr II – zmiana od 21.05.2018 r.

pn A–pokój nauczycielski A, pn B— pokój nauczycielski B, sg A–sala gimnastyczna A, sg B— sala gimnastyczna B, ps–pracownia samochodowa, PMiM – pracownia metrologii i miernictwa, PEiE – pracownia elektrotechniki i elektroniki

klasa Imię i Nazwisko poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
1a Grażyna Gromek  9.10-10.05 pnA
1b Artur Podolski  9.20-10.05 pn A
1c Renata Włodarczyk  12.05-12.55 pnB
1d Agnieszka Piasecka-Jóźwiak 10.15-11.00 pn B
2a Zbigniew Bartkiewicz  11.15-12.00 sg A
2b Jan Treszczotka  11.15-12.00 pn A
2c Justyna Stolarek  11.15-12.00 pn A
2e Justyna Ujma  9.20-10.05 pnB
3a Ewa Młynarczyk 8.30-9.10 pnA
3b Bożena Caboń-Błaszczak 11.15-12.00 pn B
3c Anna Mazur  11.00-11.50 pnB
3e Katarzyna Kozak 11.15-12.00 pn A
4a Ewa Kępa 11.15-12.00 pn A
4b Małgorzata Goławska 12.10-12.55 pn A
 4c M. Jolanta Włodarczyk 8.20-9.10 s 32
 4e Waldemar Niezabitowski  11.15-12.00 pn A
1ab Jarosław Popławski 9.20-10.05 sg B
1bb Krzysztof Szymanek  12.10-12.55 pnB
2az Jan Ustymiuk  10.15-11.00 pnA
2bz Paweł Dmitruk  10.15-11.00 sgB
3az Anna Ausz  10.15-11.00 pnB
3bz Waldemar Fijołek 9.20-10.00 pnB
3cz Mirosław Staniec 8.20-9.10 sg B
Mirosław Bartos  14.40-15.30 pn A
Iwona Blicharz  zgodnie z godzinami pracy pedagoga
Arkadiusz Borowiec  12.30-13.15
Tomasz Fałkowski 9.20-10.05 pn A
Grażyna Flis 9.20-10.05 pn A
Zbigniew Gołębiowski  13.00-17.00 PMiM
Mirosław Krakowiak  10.15-11.00 pnA
Magdalena Kołtyś  12.10-12.55 pnB
Zbigniew Niedziela  10.15-11.00 pn A
Izabella Rykwa 13.50-14.30 pnA
Teresa Rymarz  8.25-9.10 s. 102
Jacek Warakomski 10.05-11.00 pnB
Kazimierz Woźniak  12.10-13.00 ps
Teresa Zielińska  9.20-10.05 pnB
Marcin Żyszkiewicz  14.10-15.30 pnB
Małgorzata Żyśko  11.15-12.00 pn A